Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020

Na podstawie Uchwały Rady Gminy (PDFUchwała - szkoły.pdf) oraz Zarządzenia Burmistrza (PDFZarządzenie.Or.0050.8.2019.2019-01-25.pdf) ogłasza się zapisy do klasy pierwszej na rok szkolny 2019/2020. Zapisy prowadzone będą w terminie 01-15.03.2019 r. 

Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły (tj. w Staniszczach Małych lub Spóroku) przyjmowani są do klasy pierwszej na podstawie zgłoszenia rodziców (prawnych opiekunów). Nie podlegają zasadom rekrutacji (formularz wniosku: DOCwniosek o przyjęcie dziecka mieszkającego w obowdzie szkoły.doc).


Kandydaci zamieszkali poza obwodem szkoły przyjmowani są na podstawie zasad określonych w załączniku do Zarządzenia Burmistrza (PDFZasady_rekrutacji.pdfPDFZarządzenie.Or.0050.19.2019.2019-02-21(1).pdf). Formularze dla kandydatów spoza obwodu:

- wniosek o przyjęcie do szkoły dla kandydata spoza obwodu: PDFZałącznik Nr 13 do zarządzenia Nr Or.0050.19.2019.pdf lub DOCZałącznik Nr 13 do zarządzenia Nr Or.0050.19.2019.doc,

- oświadczenia: 

DOCOświadczenie o rodzeństwie.doc
DOCOświadczenie o rodzeństwie II.doc
DOCOświadczenie o dziadkach.doc
DOCOświadczenie o zatrudnieniu.doc
DOCOświadczenie o zamieszkaniu(1).doc
 

Wersja XML