Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020

Ogłasza się rekrutację do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2019/2020. Deklaracje o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego (DOCDeklaracja_o_kontynuacji.doc) przyjmowane będą w terminie 22-28.02.2019 r., zaś wnioski dla nowych kandydatów - w terminie 01-15.03.2019 r.

Szczegółowe kryteria naboru określa Uchwała Rady Gminy (PDFUchwała - przedszkola.pdf, PDFUchwała zmieniająca.pdf).

Ważne terminy dotyczące rekrutacji zawiera Zarządzenie Burmistrza (PDFZarządzenie.Or.0050.7.2019.2019-01-25.pdf).

Zarządzenie Burmistrza z dn. 21.02.2019 r. (PDFZarządzenie.Or.0050.19.2019.2019-02-21.pdf) ustala zasady rekrutacji (PDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.19.2019.pdf) oraz wzory dokumentów, które zamieszczono poniżej:

- wniosek o przyjęcie do przedszkola (DOCZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr Or.0050.19.2019.doc lub PDFZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr Or.0050.19.2019.pdf),

- oświadczenia:

DOCOświadczenie o samotnym wychowywaniu.doc
DOCOświadczenie o zamieszkaniu.doc
DOCOświadczenie o wielodzietności.doc
 

 

Wersja XML