Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych

Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe-Spórok ogłasza rekrutację uzupełniającą do oddziałów przedszkolnych na trzy wolne miejsca (dwa w  Staniszczach Małych i jedno w Spóroku).

Wnioski (DOCWniosek_o_przyjęcie.doc, PDFWniosek_o_przyjęcie.pdfprzyjmowane są w dniach 21-25.05.2018 r.

Wyniki postępowania rekrutacyjnego zostaną ogłoszone 4.06.2018 r. W dniach 5-8.06.2018 r. rodzice lub opiekunowie zakwalifikowanych dzieci zobowiązani będą do pisemnego potwierdzenia woli przyjęcia dziecka do przedszkola (w sekretariacie szkoły). Ostateczna lista kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do przedszkola zostanie podana do wiadomości 11.06.2018 r.

Do wniosku o przyjecie dziecka do przedszkola należy dołączyć właściwe oświadczenia (jeżeli dotyczą one kandydującego dziecka). Ich wzory zamieszczono poniżej:

DOCOświadczenie o samotnym wychowywaniu.doc
DOCOświadczenie o wielodzietności.doc
DOCOświadczenie o zamieszkaniu.doc
 

Wersja XML