Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Na podstawie zarządzenia Burmistrza Kolonowskiego (PDFZarządzenie.Or.0050.41.2017.2017-04-03.pdf) ogłasza się rekrutację do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2017/2018.

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w przyszłym roku szkolnym zobowiązani są do złożenia deklaracji w terminie 4.04 - 10.04.2017 r. (PDFDeklaracja-kontynuacja.pdf lub DOCDeklaracja-kontynuacja.doc).

Na wolne miejsca w przedszkolu prowadzona jest rekrutacja w oparciu o określone zasady: PDFZasady_rekrutacji.pdf (zob. także: PDFUchwała.pdf, PDFZarządzenie.Or.0050.43.2017.2017-04-03.pdf). Wnioski o przyjęcie do przedszkola przyjmowane są w terminie 11–21.04.2017 r.

druki do pobrania:

DOCWniosek_o_przyjęcie.doc lub PDFWniosek_o_przyjęcie.pdf

DOCOświadczenie o samotnym wychowywaniu.doc
DOCOświadczenie o wielodzietności.doc
DOCOświadczenie o zamieszkaniu.doc
 

 

Wersja XML