Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja uzupełniająca do oddziałów przedszkolnych

Na mocy Zarządzenia Burmistrza z dn. 29.01.2016 r. (PDFZarządzenie.pdf) Publiczna Szkoła Podstawowa Staniszcze Małe-Spórok ogłasza rekrutację uzupełniającą na jedno wolne miejsce w oddziałach przedszkolnych na rok szkolny 2016/2017. Proces naboru przebiega wg tych samych zasad, co rekrutacja podstawowa (PDFUchwała Nr IV.19.15 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rektrutacyjnego do przedszkoli ....pdf oraz PDFZasady PP.pdf).

Wnioski wraz ze stosownymi oświadczeniami (do pobrania poniżej) przyjmowane są do 12.08.2016 r. (PDFWniosek-Oddział Staniszcze Małe-Spórok.pdf lub DOCWniosek-Oddział Staniszcze Małe-Spórok.doc).

Wyniki postępowania rekrutacyjnego ogłoszone zostaną 19.08.2016 r.

Oświadczenia:

PDFOświadczenie o opiece socjalnej.pdf
DOCOświadczenie o opiece socjalnej.doc
PDFOświadczenie o rodzeństwie.pdf
DOCOświadczenie o rodzeństwie.doc
PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu.pdf
DOCOświadczenie o samotnym wychowywaniu.doc
DOCOświadczenie o wielodzietności.doc
PDFOświadczenie o wielodzietności.pdf
DOCOświadczenie o zamieszkaniu.doc
PDFOświadczenie o zamieszkaniu.pdf
DOCOświadczenie o zatrudnieniu.doc
PDFOświadczenie o zatrudnieniu.pdf
DOCOświadczenie o zatrudnieniu w przedszkolu.doc
PDFOświadczenie o zatrudnieniu w przedszkolu.pdf
 

Wersja XML