Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szkolny 2016/2017

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza z dn. 29.01.2016 r. (PDFZarządzenie.pdf) ogłasza się zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego PSP Staniszcze Małe-Spórok na rok szkolny 2016/2017. Rekrutacja odbywa się w oparciu o ustalone zasady (PDFZasady PP.pdf oraz PDFUchwała Nr IV.19.15 w sprawie określenia kryteriów naboru na drugim etapie postępowania rektrutacyjnego do przedszkoli ....pdf).

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w przyszłym roku szkolnym w terminie 7.03 - 14.03.2016 r. składają deklarację (PDFDeklaracja-Oddział Staniszcze Małe-Spórok.pdf lub DOCDeklaracja-Oddział Staniszcze Małe-Spórok.doc).

Po zebraniu deklaracji o przedłużeniu edukacji przedszkolnej rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu. Wówczas rodzice dzieci kandydujących do przedszkola w terminie 15.03 - 31.03.2016 r. składają wniosek (PDFWniosek-Oddział Staniszcze Małe-Spórok.pdf lub DOCWniosek-Oddział Staniszcze Małe-Spórok.doc) oraz stosowne oświadczenia (w zależności od spełnianych kryteriów):

 

DOCOświadczenie o opiece socjalnej.doc

PDFOświadczenie o opiece socjalnej.pdf

DOCOświadczenie o rodzeństwie.doc 

PDFOświadczenie o rodzeństwie.pdf

DOCOświadczenie o samotnym wychowywaniu.doc 

PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu.pdf

DOCOświadczenie o wielodzietności.doc

PDFOświadczenie o wielodzietności.pdf

DOCOświadczenie o zamieszkaniu.doc

PDFOświadczenie o zamieszkaniu.pdf

DOCOświadczenie o zatrudnieniu.doc

PDFOświadczenie o zatrudnieniu.pdf

DOCOświadczenie o zatrudnieniu w przedszkolu.doc

PDFOświadczenie o zatrudnieniu w przedszkolu.pdf
 

Wersja XML