Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do oddziału przedszkolnego na rok szk. 2015/2016

Na podstawie Zarządzenia Burmistrza z dn. 2.03.2015 r. (PDFZarządzenie.pdf) ogłasza się zapisy dzieci do oddziału przedszkolnego PSP Staniszcze Małe-Spórok na rok szkolny 2015/2016. Rekrutacja przebiega wg ustalonego harmonogramu (do pobrania:PDFHarmonogram.pdf), w oparciu o ustalone zasady (do pobrania: PDFZasady.pdf).

Rodzice dzieci kontynuujących edukację przedszkolną w przyszłym roku szkolnym w terminie 2.3 - 8.03.2015 r. składają deklarację (DOCDeklaracja_Staniszcze-Spórok.doc).

Po zebraniu deklaracji o przedłużeniu edukacji przedszkolnej rozpoczyna się proces rekrutacji na wolne miejsca w przedszkolu. Wówczas rodzice dzieci kandydujących do przedszkola w terminie 9.03 - 23.03.2015 r. składają wniosek (DOCWniosek_Staniszcze-Spórok.doc) oraz stosowne oświadczenia (w zależności od spełnianych kryteriów):

PDFOświadczenie o opiece socjalnej.pdf,

PDFOświadczenie o rodzeństwie.pdf,

PDFOświadczenie o samotnym wychowywaniu.pdf,

PDFOświadczenie o wielodzietności.pdf,

PDFOświadczenie o zatrudnieniu.pdf,

PDFOświadczenie o studiowaniu.pdf,

PDFOświadczenie o zamieszkaniu.pdf,

PDFOświadczenie o zatrudnieniu w przedszkolu.pdf.

Wersja XML