Kontrast:
Rozmiar czcionki:
Odstępy:
  • TAB - Kolejny element
  • SHIFT + TAB - Poprzedni element
  • SHIFT + ALT + F - Wyszukiwarka
  • SHIFT + ALT + H - Strona główna
  • SHIFT + ALT + M - Zawartość strony
  • SHIFT + ALT + 1 - Wybór menu
  • ESC - Anulowanie podpowiedzi

Rekrutacja do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019

Na podstawie Uchwały Rady Gminy (PDFUchwała_OP.pdf) oraz Zarządzenia Burmistrza (PDFZarządzenie_OP.pdf) ogłasza się rekrutację do oddziałów przedszkolnych na rok szkolny 2018/2019.

Rodzice dzieci kontynuujących wychowanie przedszkolne, w terminie 22-28.02.2018 r. składają deklarację: DOCZałącznik Nr 9 do zarządzenia Nr Or.0050.24.2018.doc lub PDFZałącznik Nr 9 do zarządzenia Nr Or.0050.24.2018.pdf.

Na wolne miejsca w oddziałach przedszkolnych zostanie przeprowadzona rekrutacja, której zasady określono w dokumencie:DOCZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.24.2018.docPDFZałącznik Nr 1 do zarządzenia Nr Or.0050.24.2018.pdf.

WNIOSKI (DOCZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr Or.0050.24.2018.doc lub PDFZałącznik Nr 5 do zarządzenia Nr Or.0050.24.2018.pdf) przyjmowane będą w terminie 1–14.03.2018 r.

Poniżej zamieszczono wzory dodatkowych dokumentów:
DOCOświadczenie o samotnym wychowywaniu.doc
DOCOświadczenie o wielodzietności.doc
DOCOświadczenie o zamieszkaniu.doc

Wersja XML